korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
의장님/ 이사님
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
CEO(씨이오)
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
마케팅 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
세일 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
고객서비스팀 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
인사관리 매니저님
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
오피스 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
회사비서
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
최고 회계사님
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
기술관리자님
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
연구 개발 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
프로덕션 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
공장장님
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben