japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
経営責任者
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
経営責任者
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
マーケティング担当責任者
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
営業部長
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
カスタマーサービス部部長
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
人事部長
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
人事部長
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
業務マネージャー/事務長
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
総務部長
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
会計主任
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
IT部長
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
研究開発部長
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
生産部部長
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
工場長
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben