francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Président Directeur Général (PDG)
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Directeur Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Directeur des Ventes
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Directeur Service Clients
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Directeur des Services Administratifs
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Secrétaire Général
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Chef Comptable
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Directeur Technique
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Directeur de Production
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Directeur d'Usine
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben