esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Prezidanto kaj Administra Direktoro
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Direktoro de marketado
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Direktoro de ventoj
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Direktoro de klientoservo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Direktoro de ofico
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Kompania sekretario
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Ĉefa librotenanto
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Teknika direktoro
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Direktoro de produktado
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Direktoro de uzino
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben