dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben