čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
主席兼总裁
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
首席执行官
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
营销总监
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
销售总监
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
客户服务经理
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
人事总监
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
人力资源经理
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
办公室经理
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
公司秘书
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
总会计师
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
技术总监
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
研发经理
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
生产总监
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
工厂经理
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben