anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Chairman and Managing Director
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Chief Executive Officer (CEO)
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Marketing Director
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Sales Manager
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Client Services Manager
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Personnel Director
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Human Resources Manager
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Company Secretary
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Chief Accountant
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Technical Director
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Research and Development Manager
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Production Director
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Factory Manager
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben