španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Director de mercadeo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Director de ventas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Director de atención al cliente
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Director / Gerente
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Secretario de la Sociedad
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Contador principal
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Director de informática
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Director de investigación y desarrollo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Director de producción
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Director de fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben