rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Director general.
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben