řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Διευθυντής Πωλήσεων
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Διευθυντής Προσωπικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Γραμματέας της Εταιρείας
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Τεχνικός Διευθυντής
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Διευθυντής παραγωγής
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Διευθυντής Εργοστασίου
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben