portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Gerente de Escritório
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Secretário(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Contador(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Gerente de Fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben