polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Prezes i Dyrektor Zarządzający
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Dyrektor ds. Marketingu
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Dyrektor Działu Kadr
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Zarządca Wydziału
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Sekretarka/ Sekretarz
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Główny Księgowy
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Dyrektor Techniczny
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Dyrektor ds. Produkcji
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Dyrektor Fabryki
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben