nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
President-commissaris
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
President-directeur
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Commercieel Directeur
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Verkoopleider
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Hoofd Klantenafdeling
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Hoofd Personeelszaken
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Hoofd Personeelszaken
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Bureauchef
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Bedrijfssecretaris
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Hoofd Boekhouding
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Technisch Directeur
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Productieleider
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Bedrijfsleider
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben