maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Elnök és ügyvezető igazgató
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Vezérigazgató
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Marketing igazgató
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Kereskedelmi igazgató
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Ügyfélszolgálati menedzser
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Személyzeti Igazgató
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Irodaigazgató
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Vállalati titkár/titkárnő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Főkönyvelő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Műszaki Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Termelési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben