korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
의장님/ 이사님
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
CEO(씨이오)
USA, finanční ředitel
Marketing Director
마케팅 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
세일 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
고객서비스팀 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
인사관리 매니저님
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
오피스 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
회사비서
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
최고 회계사님
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
기술관리자님
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
연구 개발 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
프로덕션 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
공장장님
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben