italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Amministratore delegato
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Amministratore delegato
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Responsabile marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Responsabile vendite
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Responsabile del servizio clienti
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Capoufficio
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Segretario aziendale
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Contabile
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Direttore tecnico
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Responsabile ricerca e sviluppo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Responsabile del finissaggio
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Direttore d'industria
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben