francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Président Directeur Général (PDG)
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Directeur Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Directeur des Ventes
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Directeur Service Clients
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Directeur des Services Administratifs
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Secrétaire Général
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Chef Comptable
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Directeur Technique
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Directeur de Production
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Directeur d'Usine
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben