finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Hallituksen puheenjohtaja
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Toimitusjohtaja
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Markkinointipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Myyntipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Asiakaspalvelupäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Toimistopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Toimitusjohtaja
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Talouspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Tekninen päällikkö
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Tuotantopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Tehdaspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben