esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Prezidanto kaj Administra Direktoro
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Direktoro de marketado
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Direktoro de ventoj
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Direktoro de klientoservo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Direktoro de ofico
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Kompania sekretario
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Ĉefa librotenanto
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Teknika direktoro
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Direktoro de produktado
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Direktoro de uzino
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben