dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben