čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
主席兼总裁
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
首席执行官
USA, finanční ředitel
Marketing Director
营销总监
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
销售总监
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
客户服务经理
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
人事总监
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
人力资源经理
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
办公室经理
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
公司秘书
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
总会计师
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
技术总监
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
研发经理
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
生产总监
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
工厂经理
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben