česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Chairman and Managing Director
Předseda představenstva a generální ředitel
VB, finanční ředitel
Chief Executive Officer (CEO)
Generální ředitel (CEO)
USA, finanční ředitel
Marketing Director
Marketingový ředitel
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Sales Manager
Obchodní ředitel
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Client Services Manager
Ředitel servisu / klientských služeb
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personnel Director
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Human Resources Manager
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Company Secretary
Tajemník společnosti
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chief Accountant
Hlavní účetní
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technical Director
Ředitel informačních technologií
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Research and Development Manager
Vedoucí výzkumu a vývoje
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Production Director
Produkční ředitel
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Factory Manager
Ředitel továrny
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben