nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Schůzky

Schůzky - Sjednání

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formální, velmi zdvořilé
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Wanneer schikt het u?
Formální, zdvořilé
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formální, zdvořilé
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formální, přímé

Schůzky - Odkládání

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formální, velmi zdvořilé
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formální, zdvořilé
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formální, zdvořilé
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formální, zdvořilé
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formální, zdvořilé
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formální, přímé
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formální, přímé

Schůzky - Zrušení

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formální, zdvořilé
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formální, zdvořilé
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formální, zdvořilé
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formální, zdvořilé