esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Schůzky

Schůzky - Sjednání

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Formální, velmi zdvořilé
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Kiam ĉu konvenas al vi?
Formální, zdvořilé
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Formální, zdvořilé
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Formální, přímé

Schůzky - Odkládání

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Formální, velmi zdvořilé
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Formální, zdvořilé
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Formální, zdvořilé
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Formální, zdvořilé
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Formální, zdvořilé
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Formální, přímé
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Formální, přímé

Schůzky - Zrušení

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Formální, zdvořilé
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Formální, zdvořilé
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Formální, zdvořilé
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
Formální, zdvořilé