maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Schůzky

Schůzky - Sjednání

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Formální, velmi zdvořilé
När skulle det passa för dig?
Mikor lenne jó Önnek?
Formální, zdvořilé
Kan vi planera in ett möte?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formální, zdvořilé
Jag tycker att vi kunde träffas.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formální, přímé

Schůzky - Odkládání

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formální, velmi zdvořilé
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formální, zdvořilé
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formální, zdvořilé
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formální, zdvořilé
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formální, zdvořilé
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formální, přímé
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formální, přímé

Schůzky - Zrušení

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formální, zdvořilé
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formální, zdvořilé
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formální, zdvořilé
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formální, zdvořilé