česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Schůzky

Schůzky - Sjednání

I would like an appointment with Mr Smith please.
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Formální, velmi zdvořilé
When would it suit you?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Formální, zdvořilé
Can we arrange a meeting?
Můžeme si sjednat schůzku?
Formální, zdvořilé
I think we should meet.
Myslím, že bychom se měli setkat.
Formální, přímé

Schůzky - Odkládání

I wonder whether we can postpone our meeting?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Formální, velmi zdvořilé
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Formální, zdvořilé
Would it be possible to set another date?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Formální, zdvořilé
I have to postpone our meeting until…
Musím odložit naši schůzku do...
Formální, zdvořilé
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Formální, zdvořilé
I am forced to change the date of our meeting.
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Formální, přímé
Could we make it a bit earlier/later?
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Formální, přímé

Schůzky - Zrušení

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formální, zdvořilé
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Formální, zdvořilé
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Formální, zdvořilé
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Formální, zdvořilé