německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Rezervace

Rezervace - Zarezervování

Chciałbym zarezerwować...
Ich würde gerne ... reservieren...
Formální, zdvořilé
Chcę zarezerwować...
Ich möchte gerne ... reservieren...
Formální, zdvořilé
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Formální, zdvořilé
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Formální, zdvořilé
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Formální, zdvořilé
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Formální, zdvořilé
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Formální, zdvořilé

Rezervace - Změny

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Formální, zdvořilé
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Formální, zdvořilé
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Formální, velmi zdvořilé
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Formální, zdvořilé

Rezervace - Zrušení

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Formální, zdvořilé
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Formální, zdvořilé
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Formální, zdvořilé
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Formální, zdvořilé