anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Rezervace

Rezervace - Zarezervování

Ik zou graag ... reserveren ...
I would like to book…
Formální, zdvořilé
Ik wil graag ... reserveren ...
I wish to book…
Formální, zdvořilé
Heeft u een vrije kamer op ...
Do you have any vacancies on…
Formální, zdvořilé
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
I would like to reserve a room on the…
Formální, zdvořilé
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formální, zdvořilé
Ik wil graag ... reserveren namens ...
I would like to reserve…in the name of...
Formální, zdvořilé
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
We also need the following equipment and services:
Formální, zdvořilé

Rezervace - Změny

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formální, zdvořilé
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formální, zdvořilé
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formální, velmi zdvořilé
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formální, zdvořilé

Rezervace - Zrušení

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formální, zdvořilé
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formální, zdvořilé
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formální, zdvořilé
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formální, zdvořilé