švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Rezervace

Rezervace - Zarezervování

....를 예약하고 싶습니다.
Jag skulle vilja boka ...
Formální, zdvořilé
....를 예약하고 싶습니다.
Jag önskar boka ...
Formální, zdvořilé
...날에 예약 가능 한가요?
Har ni några lediga rum för ...
Formální, zdvořilé
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formální, zdvořilé
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formální, zdvořilé
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formální, zdvořilé
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formální, zdvořilé

Rezervace - Změny

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formální, zdvořilé
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formální, zdvořilé
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formální, velmi zdvořilé
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formální, zdvořilé

Rezervace - Zrušení

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formální, zdvořilé
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formální, zdvořilé
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formální, zdvořilé
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formální, zdvořilé