švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Rezervace

Rezervace - Zarezervování

Je voudrais réserver...
Jag skulle vilja boka ...
Formální, zdvořilé
Je souhaiterais réserver...
Jag önskar boka ...
Formální, zdvořilé
Avez-vous des chambres libres ?
Har ni några lediga rum för ...
Formální, zdvořilé
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formální, zdvořilé
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formální, zdvořilé
Je voudrais réserver... au nom de...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formální, zdvořilé
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formální, zdvořilé

Rezervace - Změny

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formální, zdvořilé
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formální, zdvořilé
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formální, velmi zdvořilé
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formální, zdvořilé

Rezervace - Zrušení

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formální, zdvořilé
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formální, zdvořilé
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formální, zdvořilé
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formální, zdvořilé