nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Rezervace

Rezervace - Zarezervování

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formální, zdvořilé
Přál bych si zarezervovat...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formální, zdvořilé
Máte volná místa na...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formální, zdvořilé
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formální, zdvořilé
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formální, zdvořilé
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formální, zdvořilé
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formální, zdvořilé

Rezervace - Změny

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formální, zdvořilé
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formální, zdvořilé
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formální, zdvořilé

Rezervace - Zrušení

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formální, zdvořilé
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formální, zdvořilé
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formální, zdvořilé
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formální, zdvořilé