italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formální, předběžné
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formální, velmi zdvořilé
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formální, zdvořilé
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formální, zdvořilé
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formální, zdvořilé
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formální, zdvořilé
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formální, přímé
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formální, přímé
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formální, velmi přímé
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formální, zdvořilé
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formální, velmi zdvořilé
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formální, zdvořilé
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formální, přímé
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
In allegato trova due copie del contratto.
Formální, přímé
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formální, přímé
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formální, zdvořilé
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formální, přímé
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formální, přímé
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formální, přímé
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formální, přímé
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formální, zdvořilé
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formální, zdvořilé
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formální, zdvořilé
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formální, zdvořilé
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formální, velmi zdvořilé
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formální, velmi zdvořilé
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formální, zdvořilé
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formální, zdvořilé
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formální, zdvořilé
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formální, přímé
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formální, přímé
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formální, velmi přímé
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formální, velmi přímé