korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formální, předběžné
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formální, velmi zdvořilé
เราต้องการสั่งของ
주문을 하고 싶습니다.
Formální, zdvořilé
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formální, zdvořilé
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formální, zdvořilé
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formální, zdvořilé
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formální, přímé
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formální, přímé
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formální, velmi přímé
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formální, zdvořilé
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formální, velmi zdvořilé
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formální, zdvořilé
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formální, přímé
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formální, přímé
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formální, přímé
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formální, zdvořilé
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formální, přímé
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formální, přímé
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formální, přímé
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formální, přímé
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formální, zdvořilé
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formální, zdvořilé
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formální, zdvořilé
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formální, zdvořilé
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formální, velmi zdvořilé
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formální, velmi zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formální, zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formální, zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formální, zdvořilé
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formální, přímé
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formální, přímé
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formální, velmi přímé
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formální, velmi přímé