japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
・・・・の購入を検討しております。
Formální, předběžné
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Formální, velmi zdvořilé
เราต้องการสั่งของ
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Formální, zdvořilé
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Formální, zdvořilé
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
注文書を同封いたしました。
Formální, zdvořilé
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Formální, zdvořilé
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Formální, přímé
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Formální, přímé
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Formální, velmi přímé
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
書面で確認をいただきたいのですが
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Formální, zdvořilé
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
注文を早急に処理いたします。
Formální, velmi zdvořilé
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Formální, zdvořilé
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Formální, přímé
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
契約書を2枚同封しました。
Formální, přímé
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Formální, přímé
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Formální, zdvořilé
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Formální, přímé
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Formální, přímé
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Formální, přímé
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Formální, přímé
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Formální, zdvořilé
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Formální, zdvořilé
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Formální, zdvořilé
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Formální, zdvořilé
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Formální, velmi zdvořilé
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formální, velmi zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Formální, zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Formální, zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Formální, zdvořilé
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Formální, přímé
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Formální, přímé
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Formální, velmi přímé
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Formální, velmi přímé