maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Estamos considerando adquirir...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formální, předběžné
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formální, velmi zdvořilé
Quisiéramos hacer un pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formální, zdvořilé
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formální, zdvořilé
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Csatolva találja a rendelésünket.
Formální, zdvořilé
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formální, zdvořilé
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formální, přímé
Deseamos adquirir...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formální, přímé
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formální, velmi přímé
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formální, zdvořilé
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formální, velmi zdvořilé
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formální, zdvořilé
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formální, přímé
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formální, přímé
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formální, přímé
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formální, zdvořilé
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formální, přímé
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formální, přímé
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formální, přímé
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formální, přímé
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formální, zdvořilé
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formální, zdvořilé
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formální, zdvořilé
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formální, zdvořilé
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formální, velmi zdvořilé
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formální, velmi zdvořilé
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formální, zdvořilé
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formální, zdvořilé
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formální, zdvořilé
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formální, přímé
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formální, přímé
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formální, velmi přímé
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formální, velmi přímé