polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formální, předběžné
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formální, velmi zdvořilé
Мы хотели бы заказать
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formální, zdvořilé
Тут же еще один наш заказ на...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formální, zdvořilé
Тут же вы найдете наш заказ
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formální, zdvořilé
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formální, zdvořilé
Одновременно мы хотели бы заказать...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formální, přímé
Мы намерены купить у вас...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formální, přímé
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formální, velmi přímé
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formální, zdvořilé
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formální, velmi zdvořilé
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formální, zdvořilé
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formální, přímé
В приложении вы найдете две копии контракта
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formální, přímé
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formální, přímé
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formální, zdvořilé
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formální, přímé
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formální, přímé
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formální, přímé
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formální, přímé
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Возможно ли продлить заказ до...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formální, zdvořilé
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formální, zdvořilé
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formální, velmi zdvořilé
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formální, velmi zdvořilé
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formální, zdvořilé
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formální, zdvořilé
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formální, zdvořilé
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formální, přímé
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formální, přímé
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formální, velmi přímé
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formální, velmi přímé