anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
We are considering the purchase of…
Formální, předběžné
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formální, velmi zdvořilé
Am dori să plasăm o comandă.
We would like to place an order.
Formální, zdvořilé
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Enclosed is our firm order for…
Formální, zdvořilé
Veți găsi atașată comanda noastră.
Enclosed you will find our order.
Formální, zdvořilé
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formální, zdvořilé
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
We herewith place our order for…
Formální, přímé
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
We intend to buy...from you.
Formální, přímé
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formální, velmi přímé
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formální, zdvořilé
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formální, velmi zdvořilé
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formální, zdvořilé
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formální, přímé
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formální, přímé
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formální, přímé
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
We hereby confirm your order.
Formální, zdvořilé
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
This is to confirm our verbal order dated…
Formální, přímé
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formální, přímé
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formální, přímé
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formální, přímé
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formální, zdvořilé
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Would it be possible to increase our order from…to…
Formální, zdvořilé
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Would it be possible to delay the order until…
Formální, zdvořilé
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formální, zdvořilé
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formální, zdvořilé
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formální, zdvořilé
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formální, zdvořilé
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formální, přímé
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
We are forced to cancel our order due to...
Formální, přímé
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formální, velmi přímé
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formální, velmi přímé