polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Wij overwegen de aanschaf van ...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formální, předběžné
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formální, velmi zdvořilé
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formální, zdvořilé
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formální, zdvořilé
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formální, zdvořilé
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formální, zdvořilé
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formální, přímé
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formální, přímé
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formální, velmi přímé
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formální, zdvořilé
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formální, velmi zdvořilé
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formální, zdvořilé
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formální, přímé
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formální, přímé
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formální, přímé
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formální, zdvořilé
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formální, přímé
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formální, přímé
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formální, přímé
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formální, přímé
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formální, zdvořilé
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formální, velmi zdvořilé
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formální, velmi zdvořilé
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formální, zdvořilé
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formální, zdvořilé
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formální, zdvořilé
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formální, přímé
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formální, přímé
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formální, velmi přímé
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formální, velmi přímé