anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Wij overwegen de aanschaf van ...
We are considering the purchase of…
Formální, předběžné
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formální, velmi zdvořilé
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
We would like to place an order.
Formální, zdvořilé
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Enclosed is our firm order for…
Formální, zdvořilé
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Enclosed you will find our order.
Formální, zdvořilé
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formální, zdvořilé
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
We herewith place our order for…
Formální, přímé
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
We intend to buy...from you.
Formální, přímé
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formální, velmi přímé
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formální, zdvořilé
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formální, velmi zdvořilé
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formální, zdvořilé
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formální, přímé
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formální, přímé
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formální, přímé
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
We hereby confirm your order.
Formální, zdvořilé
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
This is to confirm our verbal order dated…
Formální, přímé
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formální, přímé
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formální, přímé
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formální, přímé
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formální, zdvořilé
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formální, zdvořilé
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Would it be possible to delay the order until…
Formální, zdvořilé
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formální, zdvořilé
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formální, zdvořilé
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formální, zdvořilé
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formální, zdvořilé
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formální, přímé
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
We are forced to cancel our order due to...
Formální, přímé
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formální, velmi přímé
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formální, velmi přímé