maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formální, předběžné
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formální, velmi zdvořilé
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formální, zdvořilé
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formální, zdvořilé
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formální, zdvořilé
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formální, zdvořilé
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formální, přímé
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formální, přímé
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formální, velmi přímé
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formální, zdvořilé
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formální, velmi zdvořilé
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formální, zdvořilé
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formální, přímé
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formální, přímé
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formální, přímé
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formální, zdvořilé
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formální, přímé
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formální, přímé
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formální, přímé
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formální, přímé
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formální, zdvořilé
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formální, zdvořilé
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formální, zdvořilé
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formální, zdvořilé
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formální, velmi zdvořilé
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formální, velmi zdvořilé
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formální, zdvořilé
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formální, zdvořilé
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formální, zdvořilé
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formální, přímé
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formální, přímé
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formální, velmi přímé
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formální, velmi přímé