česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Uvažujeme o koupi...
Formální, předběžné
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formální, velmi zdvořilé
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formální, zdvořilé
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formální, zdvořilé
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
V příloze najdete naší objednávku.
Formální, zdvořilé
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formální, zdvořilé
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formální, přímé
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formální, přímé
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formální, velmi přímé
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formální, zdvořilé
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formální, velmi zdvořilé
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formální, zdvořilé
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formální, přímé
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formální, přímé
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formální, přímé
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formální, zdvořilé
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formální, přímé
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formální, přímé
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formální, přímé
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formální, přímé
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formální, zdvořilé
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formální, zdvořilé
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formální, zdvořilé
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formální, zdvořilé
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formální, velmi zdvořilé
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formální, velmi zdvořilé
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formální, zdvořilé
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formální, zdvořilé
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formální, zdvořilé
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formální, přímé
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formální, přímé
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formální, velmi přímé
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formální, velmi přímé