anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
We are considering the purchase of…
Formální, předběžné
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
We are pleased to place an order with your company for ...
Formální, velmi zdvořilé
Szeretnénk rendelést leadni.
We would like to place an order.
Formální, zdvořilé
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Enclosed is our firm order for…
Formální, zdvořilé
Csatolva találja a rendelésünket.
Enclosed you will find our order.
Formální, zdvořilé
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formální, zdvořilé
Ezúton szeretnénk rendelni...
We herewith place our order for…
Formální, přímé
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
We intend to buy...from you.
Formální, přímé
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formální, velmi přímé
Várjuk az írásos visszaigazolást.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formální, zdvořilé
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formální, velmi zdvořilé
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formální, zdvořilé
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formální, přímé
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formální, přímé
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formální, přímé
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
We hereby confirm your order.
Formální, zdvořilé
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
This is to confirm our verbal order dated…
Formální, přímé
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formální, přímé
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formální, přímé
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formální, přímé
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formální, zdvořilé
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Would it be possible to increase our order from…to…
Formální, zdvořilé
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Would it be possible to delay the order until…
Formální, zdvořilé
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formální, zdvořilé
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formální, zdvořilé
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formální, zdvořilé
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formální, zdvořilé
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formální, přímé
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
We are forced to cancel our order due to...
Formální, přímé
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formální, velmi přímé
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formální, velmi přímé