maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formální, předběžné
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formální, velmi zdvořilé
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formální, zdvořilé
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formální, zdvořilé
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formální, zdvořilé
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formální, zdvořilé
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formální, přímé
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formální, přímé
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formální, velmi přímé
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formální, zdvořilé
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formální, velmi zdvořilé
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formální, zdvořilé
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formální, přímé
In allegato trova due copie del contratto.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formální, přímé
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formální, přímé
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formální, zdvořilé
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formální, přímé
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formální, přímé
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formální, přímé
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formální, přímé
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formální, zdvořilé
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formální, zdvořilé
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formální, zdvořilé
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formální, zdvořilé
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formální, velmi zdvořilé
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formální, velmi zdvořilé
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formální, zdvořilé
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formální, zdvořilé
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formální, zdvořilé
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formální, přímé
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formální, přímé
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formální, velmi přímé
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formální, velmi přímé