polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Vi overveje et køb af...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formální, předběžné
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formální, velmi zdvořilé
Vi vil gerne angive en ordre.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formální, zdvořilé
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formální, zdvořilé
Vedlagt vil du finde din ordre
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formální, zdvořilé
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formální, zdvořilé
Vi angiver hermed en ordre på...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formální, přímé
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formální, přímé
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formální, velmi přímé
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formální, zdvořilé
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formální, velmi zdvořilé
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formální, zdvořilé
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formální, přímé
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formální, přímé
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formální, přímé
Vi bekræfter hermed din ordre.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formální, zdvořilé
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formální, přímé
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formální, přímé
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formální, přímé
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formální, přímé
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formální, zdvořilé
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formální, zdvořilé
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formální, velmi zdvořilé
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formální, velmi zdvořilé
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formální, zdvořilé
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formální, zdvořilé
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formální, zdvořilé
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formální, přímé
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formální, přímé
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formální, velmi přímé
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formální, velmi přímé