esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

我们正在考虑购买...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formální, předběžné
我们很乐意订购贵公司的...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formální, velmi zdvořilé
我们想下个订单。
Ni ŝatus meti ordon.
Formální, zdvořilé
附上的是我们公司就...的订单
Vi trovos nian firman ordon por...
Formální, zdvořilé
您将在附件中看到我们公司的订单。
Vi trovos vian ordon.
Formální, zdvořilé
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formální, zdvořilé
我们特此开出...的订单
Ni metas nian ordon por...
Formální, přímé
我们意在向您购买...
Ni intencas aĉeti...
Formální, přímé
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formální, velmi přímé
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formální, zdvořilé
我们会尽快处理您的订单。
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formální, velmi zdvořilé
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formální, zdvořilé
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formální, přímé
附件中您将收到两份合同复印件。
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formální, přímé
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formální, přímé
我们在此确认您的订单。
Ni konfirmas vian mendon.
Formální, zdvořilé
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formální, přímé
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formální, přímé
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formální, přímé
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formální, přímé
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formální, zdvořilé
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formální, zdvořilé
是否有可能将订购推迟到...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formální, zdvořilé
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formální, zdvořilé
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formální, velmi zdvořilé
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formální, velmi zdvořilé
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formální, zdvořilé
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formální, zdvořilé
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formální, zdvořilé
我们想取消订单,订单号是...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formální, přímé
我们不得不取消订单,因为...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formální, přímé
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formální, velmi přímé
我们别无选择只能取消订单,因为...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formální, velmi přímé