dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

我们正在考虑购买...
Vi overveje et køb af...
Formální, předběžné
我们很乐意订购贵公司的...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formální, velmi zdvořilé
我们想下个订单。
Vi vil gerne angive en ordre.
Formální, zdvořilé
附上的是我们公司就...的订单
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formální, zdvořilé
您将在附件中看到我们公司的订单。
Vedlagt vil du finde din ordre
Formální, zdvořilé
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formální, zdvořilé
我们特此开出...的订单
Vi angiver hermed en ordre på...
Formální, přímé
我们意在向您购买...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formální, přímé
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formální, velmi přímé
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formální, zdvořilé
我们会尽快处理您的订单。
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilé
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formální, zdvořilé
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formální, přímé
附件中您将收到两份合同复印件。
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formální, přímé
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formální, přímé
我们在此确认您的订单。
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formální, zdvořilé
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formální, přímé
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formální, přímé
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formální, přímé
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formální, přímé
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formální, zdvořilé
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formální, zdvořilé
是否有可能将订购推迟到...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formální, zdvořilé
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formální, zdvořilé
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formální, velmi zdvořilé
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formální, velmi zdvořilé
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formální, zdvořilé
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formální, zdvořilé
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formální, zdvořilé
我们想取消订单,订单号是...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formální, přímé
我们不得不取消订单,因为...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formální, přímé
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formální, velmi přímé
我们别无选择只能取消订单,因为...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formální, velmi přímé