finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Uvažujeme o koupi...
Harkitsemme ... ostoa...
Formální, předběžné
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formální, velmi zdvořilé
Chtěli bychom zadat objednávku.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formální, zdvořilé
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formální, zdvořilé
V příloze najdete naší objednávku.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formální, zdvořilé
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formální, zdvořilé
Tímto zadáváme objednávku na...
Täten jätämme tilauksemme...
Formální, přímé
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formální, přímé
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formální, velmi přímé
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formální, zdvořilé
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formální, velmi zdvořilé
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formální, zdvořilé
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formální, přímé
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formální, přímé
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formální, přímé
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formální, zdvořilé
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formální, přímé
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formální, přímé
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formální, přímé
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formální, přímé
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formální, zdvořilé
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formální, zdvořilé
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formální, zdvořilé
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formální, zdvořilé
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formální, velmi zdvořilé
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formální, velmi zdvořilé
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formální, zdvořilé
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formální, zdvořilé
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formální, zdvořilé
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formální, přímé
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formální, přímé
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formální, velmi přímé
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formální, velmi přímé