řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Formální, velmi zdvořilé
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Formální, zdvořilé
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Formální, přímé
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Formální, přímé
Tổng số tiền cần thanh toán là...
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Formální, přímé
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Formální, velmi zdvořilé
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Formální, zdvořilé
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Formální, zdvořilé
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Formální, zdvořilé
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Formální, přímé
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Formální, přímé
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Formální, velmi přímé
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Formální, velmi přímé
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Formální, zdvořilé