rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formální, velmi zdvořilé
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formální, zdvořilé
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formální, přímé
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Оплата сразу после доставки товара
Formální, přímé
Ödenecek toplam miktar ...
Общая сумма...
Formální, přímé
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Мы выписываем счета только в евро
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formální, velmi zdvořilé
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formální, zdvořilé
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formální, přímé
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formální, přímé
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Мы еще не получили оплату за...
Formální, velmi přímé
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formální, velmi přímé
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formální, zdvořilé