německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Formální, velmi zdvořilé
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Formální, zdvořilé
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Formální, přímé
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Formální, přímé
Ödenecek toplam miktar ...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Formální, přímé
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Formální, velmi zdvořilé
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Formální, zdvořilé
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Formální, zdvořilé
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Formální, přímé
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Formální, přímé
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Formální, velmi přímé
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Formální, velmi přímé
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Formální, zdvořilé